Algemene voorwaarden ✒️

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Media4Now en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Annulering en Betaling  2.1 Elke opdracht kan binnen een termijn van 2 weken na bevestiging geannuleerd worden. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en dient de klant het volledige bedrag van de opdracht te voldoen, zoals schriftelijk of mondeling overeengekomen. 2.2 Betalingen voor projecten dienen voorafgaand aan de aanvang van het project te geschieden. Media4Now behoudt zich het recht voor om 50% of 100% van het totale bedrag vooraf te factureren, afhankelijk van de aard van het project. Eventueel resterende bedragen dienen na voltooiing van het project te worden voldaan.
  3. Webhosting en Domeinnamen 3.1 Webhosting en domeinnamen worden maandelijks automatisch geïncasseerd van de opgegeven betaalmethode. 3.2 Opzegging van webhosting en domeinnamen is jaarlijks mogelijk met een opzegtermijn van 1 jaar. 3.3 Betalingen voor webhosting en domeinnamen worden jaarlijks voldaan met een opzegtermijn van 1 jaar.
  4. Aansprakelijkheid 4.1 Media4Now is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant, inclusief maar niet beperkt tot content, copyright en activiteiten. 4.2 Media4Now biedt een goede uptime voor webhosting, maar is niet aansprakelijk voor problemen op de server. Media4Now zal zich inzetten om eventuele technische problemen zo snel mogelijk op te lossen. 4.3 Klanten dienen zelf backups van hun website te maken. Media4Now biedt mogelijkheden voor het maken van backups, maar is niet verantwoordelijk voor verlies van data. 4.4 Na oplevering van de website is Media4Now niet aansprakelijk voor updates, hacks of spam gerelateerde problemen. Het onderhoud en beveiliging van de website vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
  5. Opheffing van Diensten Indien de relatie met de klant ernstig verstoord raakt door bijvoorbeeld slechte betalingen, behoudt Media4Now zich het recht voor om de website of webshop van de klant op te heffen. In dat geval heeft de klant geen aanspraak meer op zijn website of webshop en alle daaraan gerelateerde inhoud. De klant kan Media4Now niet aansprakelijk stellen voor deze opheffing.
  6. Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Media4Now worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en lopende overeenkomsten waarvan de klant op de hoogte is gesteld. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

0